לוגו בית הספר למדעי המדינה

לוגו אוניברסיטת חיפה

פורומים לתלמידי תארים מתקדמים

במחלקה פועלים שני פורומים אלקטרונים המיועדים לתלמידים: פורום התוכנית האקזקוטיבית לניהול משא ומתן וקבלת החלטות. פורום זה פתוח רק לתלמידי התוכנית האקזקוטיבית. 

הפורום השני הינו פורום תלמידי תארים מתקדמים במחלקה ליחב"ל והוא פתוח בפני כל תלמידי המחלקה. כיום רשומים בפורום מעל ל- 60 דוקטורנטים ומסטרנטים.

מרכזת הפורום הינה: גב' צביה ליטוצ'בסקי

בפורומים מתפרסם מידע על מחקרים, כנסים, מלגות, הצעות עבודה בתחום והודעות נוספות הקשורות לפעילות במחלקה. המידע המתפרסם מתקבל מסגל האוניברסיטה, חוקרים בתחום ותלמידי תארים מתקדמים.

ניתן להירשם לפורומים על ידי פניה למרכזת המחלקה גב' בלה בוטניק 


Global Scholar Knowledge Initiative

ראש אקדמי: פרופ' בני מילר

מנהל מייסד: מר אופיר כפרי

מיזם ה- Global Scholar Knowledge Initiative נועד להציג ידע קיים בתחום היחסים הבינלאומיים ע"י שיחות עם חוקרים מובילים מהעולם. זאת בעזרת ראיונות וחילופי מידע שהתקיימו עם חוקרים מובילים. המיזם פועל להרחיב את החשיפה של תלמידי המחקר לנושאים בהם עוסק המחקר כיום וצפוי לעסוק בעתיד תוך היכרות עם חוקרים מרחבי העולם. המיזם הינו פרויקט משותף של תלמידי מחקר וסגל מהמחלקה ליחסים בינלאומיים.

בפרויקט משתתפים חוקרים ותלמידי מחקר מאוניברסיטאות בארה"ב, צרפת, ישראל, גרמניה, בריטניה וקנדה. כל המסייעים בפרויקט העניקו בהתנדבות מזמנם על מנת לסייע ולאפשר הצגת ידע פתוח לכל. המידע שמוצג בפרויקט מייצג מגוון דעות ותפיסות עולם שונות כמו גם תרבויות. התוכנית פועלת להציג את מגוון הדעות הקיים תוך פתיחות לדעות ורעיונות שונים. זאת מתוך הבנה כי דעות חדשות ומגוונות מוסיפות לעושר שבעשייה האקדמית. בו בזמן מגוון תרבותי ורעיוני יוצר פוטנציאל להרחבת ההבנה של המחקר. לכן יוצגו גם עמדות של חוקרים בתחילת דרכם ואנשי מעשה בתחום היחב"ל. שיתוף פעולה בינלאומי זה נועד בעיקרו להראות את רוחב היריעה והמורכבות של היחסים הבינלאומיים. אנו תקווה שהמיזם יסייע לשיתופי פעולה בין חוקרים ויקרב תלמידים לתחום מעניין ומיוחד זה.

   

פרוייקט המצויינות לחונכות תלמידי מחקר

הפרוייקט נועד לאפשר סיוע לתלמידי תארים מתקדמים ע"י מורים חונכים מתנדבים. המורים-חונכים הינם תלמידי מחקר ברמת הצטיינות יתרה בלימודיהם. הפרוייקט פועל מזה שנתיים במחלקה ליחסים בינלאומיים. החונכות אמורה לשרת את צרכי התלמיד ולהעמיק את הבנתו במתודולוגיה ובסביבה האמפירית. התוכנית נועדה לאפשר סיוע בתהליך ההכנה לביצוע מחקר. זאת תוך דיון יישומי המבוסס על דוגמאות ובסיס תיאורטי ביחב"ל. מדובר בתהליך הדרגתי של שיפור והעמקת ההבנה. זוהי עבודה משותפת למטרה משותפת. 

בדומה לתוכניות זהות הפועלות באוניברסיטאות באירופה ובארה"ב שיטת הלימוד בתוכנית שמה את צרכי התלמיד במרכז. מפגשי לימוד נערכים לפחות פעם בשבועיים במהלך סמסטר. ניתן לקבל שיעורים באופן תכוף יותר. המורה החונך זמין לסייע בשאלות והבהרות גם בדוא"ל מעבר לפגישות. הרכזת ומנהל התוכנית זמינים לסייע בכל סוגיה וניתן לפנות אליהם בכל עת. במידת הצורך יינתנו שיעורי תגבור. הפעילות מתבצעת בשטח אוניברסיטת חיפה בלבד. דפי הנחיות מפורטים ימסרו לחניכים.

מנהל: מר אופיר כפרי                                                                                

מרכזות הפרוייקט: גב' צביה ליטוצ'בסקי, גב' לנה יסאולוב.

להגשת בקשה לקבלת חונכות יש ליצור קשר עם מזכירות המחלקה. 

הפורום לתלמידי תארים מתקדמים

בבניה

פרס הצטיינות ע"ש עדה פלדמן

המחלקה ליחסים בינלאומיים בבית הספר למדעי המדינה מעניקה פרס הצטיינות מיוחד שיינתן מדי שנה לאחד מתלמידי/תלמידות המחלקה.
הפרס שיקרא "פרס עדה פלדמן" הינו בסך 5000 ש''ח. בשנת 2011 הוענק לראשונה הפרס בטקס באוניברסיטת חיפה בהשתתפות חוקרים בכירים בתחום היחב"ל מארה"ב ואירופה.  

זוכי הפרס לשנת 2011: מר אופיר כפרי ומר אביטל קריב.

קבוצת המחקר לטכנולוגיות ואסטרטגיות מתקדמות (ASTIR)

ASTIR Research Group
Advanced Strategies and Technologies in International Relations


ראש הקבוצה: פרופ' בני מילר

מנהל הקבוצה: אופיר כפרי 

אודות הקבוצה:
קבוצת המחקר פועלת באדיבות המחלקה ליחסים בינלאומיים, בית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. במסגרת פעילותה מבקשת הקבוצה לבחון את השפעת טכנולוגיות חדשות על היחסים הבינלאומיים. בנוסף נבחנות השפעות הטכנולוגיה על אסטרטגיות ביחסים הבינלאומיים בתקופות שלום ומלחמה. קבוצת המחקר פועלת לפרסום מחקרים, סקירות וניירות עמדה בתחומים המוצגים תוך שיתוף פעולה עם חוקרים וגופי מחקר בישראל ובעולם.  

תחומי פעילות מרכזיים של קבוצת המחקר:    
ממדים תיאורטיים של אינטראקציה בין טכנולוגיה ליחסים הבין לאומיים.
לוחמה בלתי מאוישת ביחסים הבין לאומיים.
לוחמת חלל, נשק גרעיני והמערכת הבינלאומית.
לוחמת סייבר ותיאוריות ביחסים הבין לאומיים. 

מחקרים, סקירות וניירות עמדה בתהליך הכנה:
השפעת לוחמה בלתי מאוישת על מלחמות ועימותים בין מדינתיים
לוחמת חלל, נשק גרעיני ויציבות המערכת הבינלאומית
לוחמת סייבר ומעבר עוצמה הגמוני
הרתעה בלוחמת סייבר
גיאופוליטיקה של לוחמת סייבר 

חברים

מר אריאל כבירי, המחלקה ליחב"ל, אוניברסיטת חיפה.
גב' לנה יסאולוב, המחלקה ליחב"ל, אוניברסיטת חיפה.
גב' צביה ליטוצ'בסקי, המחלקה ליחב"ל, אוניברסיטת חיפה.

המחלקה ליחסים בינלאומיים

dsc_7847 

ראש המחלקה: פרופ' זק לוי

המחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת חיפה הוקמה בשנת 2000 במסגרת בית הספר למדעי המדינה.

תוכנית הלימודים של המחלקה נועדה להקנות לתלמידיה ידע רחב בהיסטוריה ובתיאוריה של היחסים הבינ'ל, וידע ספציפי באחד ממספר תחומי משנה בהם ניתן יהיה להתמקד:
תיאוריה של היחסים הבינ'ל
מדיניות חוץ, בטחון לאומי ואסטרטגיה
דיפלומטיה ופתרון קונפליקטים
יחב'ל של המזרח התיכון
לאומיות ורב-תרבותיות ביחב'ל

בנוסף להקניית ידע סובסטנטיבי בתחומים אלו ובנושאים אחרים (צדק בינ'ל, כלכלה פוליטית בינ'ל, מדיניות חוץ אמריקאית, ועוד), נועדה תוכנית הלימודים להכשיר את תלמידיה למחקר מתקדם באמצעות מגוון מתודולוגיות, הכוללות:
שיטות איכותניות-היסטוריות
שיטות כמותיות-סטטיסטיות
שיטות טקסטואליות
בניית מודלים
סימולציות מחשב 

המחלקה מציעה מגגוון קורסים רחב בתחומים שונים. בנוסף מתקיימת תוכנית התמחות ייחודית בניהול משא ומתן וקבלת החלטות. הסטודנטים במחלקה יוכלו לעשות שימוש בספריית האוניברסיטה, הידועה במצויינותה, המכילה יותר מאגרי מידע, ספרים וכתבי עת בתחום היחב'ל מכל ספריה אוניברסיטאית אחרת בארץ. כל כתבי העת המרכזיים הדרושים לצורך הוראה ומחקר נמצאים כאן ומתעדכנים באופן שוטף. המחלקה רואה חשיבות רבה בטיפוח דור העתיד של החוקרים בתחום היחב"ל ולכן היא בחרה להקים פרוייקטים בשיתוף ולטובת תלמידיה.     

חדשות

avi ben zviפרופ' אבי בן צבי, ראש התוכנית ללימודי דיפלומטיה מבית הספר למדעי המדינה, בראיון לרשת ב': "ניתן היה לצפות, בחלוף שנה כמעט לכהונת טראמפ, למידה כלשהיא של שליטה עצמית או קור רוח במצבי משבר מצדו. שוב, הוא נגרר לפרובוקציה". בנוסף, כתב בטור דעה ב"ישראל היום": "ייתכן שטעותו החמורה ביותר של טראמפ הייתה להעסיק, כיועץ בכיר, את סטיב באנון בבית הלבן. התברר עד מהרה שאיש ריב ומדון זה הרעיל במידה רבה את סביבת העבודה הנשיאותית. ישפטו הקוראים וההיסטוריה את הדברים".

 

israel vismel manorד"ר ישראל ויסמל-מנור, מומחה לארה"ב ופוליטיקה אמריקאית מבית הספר למדעי המדינה, הרחיב על הנושא הנ"ל בראיון ליומן "הבוקר הזה" בכאן רשת ב': "מייקל וולף, מחבר הספר, הוא עיתונאי שבמשך שנים כתב על עולם התקשורת. הוא נחשב לאדם מוערך וכתיבתו היא לרוב עוקצנית ומרירה, אך יחד עם זאת לא תמיד מקפיד על הפרטים הקטנים". בנוסף, התראיין ל"מעריב" בעקבות מחאת הלבוש של המועמדים לטקס גלובוס הזהב ה-75, על רקע ההטרדות המיניות והמעשים המגונים בהוליווד. "לעתים הלבוש לא קשור ישירות למחאה, אלא מהווה דרך להעביר מסר", אמר.

אירועים

זרקור אקדמי

theory of war book coverספר חדש של ד"ר עופר ישראלי, מביה"ס למדעי המדינה, מציע תיאוריה מערכתית חדשנית על המערכת הבינ"ל, בהתבסס על 200 שנה של היסטוריה בין-לאומית, שאותה הוא מיישם באופן מקיף על מספר גדול של מקרי מבחן.. לקריאה נוספת לחצו כאן.

 

  cyber attackAre you mentally prepared for a cyber attack? מחקר שערכו פרופ' דפנה קנטי, פרופ' מייקל גרוס וד"ר ישראל ויסמל מנור מביה"ס למדעי המדינה, על ההשפעות הפסיכולוגיות של התקפות סייבר, התפרסם ב-Financial Times. לקריאה לחצו כאן.

 

 

youTube icon      facebook icon