לוגו בית הספר למדעי המדינה

poli smallLogo

לוגו אוניברסיטת חיפה

בלה בוטניק

 

bala botnik תפקיד: מרכזת המחלקה ליחסים בינלאומיים ומרכזת לימודי תואר שני בלימודי יחסים בינלאומיים
חדר: 4004 ד'
דוא"לbbotnik@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249096
 

youTube icon      facebook icon