poli smallLogo

univ logo small
התוכנית לביקורת פנימית וציבורית
bikoret pnimit banner

אודות התכנית

ראש התוכנית: ד"ר הרצל כהן

חשיבותו של תחום הביקורת לקבלת החלטות ולניהול הולכת וגוברת במדינות OECD בכלל ובישראל בפרט. המרצים והחוקרים בתכנית לביקורת פנימית וציבורית עומדים בחזית הידע המתפתח בתום הביקורת ומובילים אותו בפרסומים אקדמיים בינלאומיים, כנסים ועוד. מטרתה של התכנית לביקורת פנימית וציבורית בבית הספר למדע המדינה באוניברסיטת חיפה היא להעביר ידע זה לסטודנטים, ולהכשירם לתפקידי ניהול וביקורת במגזר הפרטי והציבורי.

התכנית שהוכרה על פי חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992, מיועדת לבוגרי תואר ראשון . בסיומה מעניקה האוניברסיטה למוסמך תואר MPA וספח המעיד על התמחות בביקורת פנימית וציבורית.

מסלול התמחות בביקורת פנימית וציבורית

מטרת המסלול ההתמחות בביקורת פנימית וציבורית הינה הרחבה והעמקת הידע וההשכלה של התלמידים בתחומי המנהל והמדיניות הציבורית בכלל ובישראל בפרט, וכן בביקורת הפנימית והציבורית והמימשקים ביניהם.

התכנית מיועדת הן לסטודנטים בתפקידי ניהול שונים, כולל תפקידי ביקורת, והן לסטודנטים ללא ניסיון בתחום. בוגרי התכנית לומדים גישות ניהול וניתוח ארגוני, יסודות ביקורת פנימית, ביקורת מדינה, ביקורת בשלטון המקומי, ביקורת במגזר העסקי, היבטים משפטיים בביקורת, ביקורת במערכות חשבונאיות ועוד. מלבד הידע המועבר במגוון קורסים שונים על ידי בכירי המרצים בתחום, הסטודנטים בתכנית מתנסים בעבודה מעשית בתחום הביקורת, המכשירה אותם למגוון תפקידי ניהול וביקורת.

מסלול התמחות בביקורת פנימית וציבורית למשפטנים

מסלול ההתמחות בביקורת פנימית וציבורית למשפטנים מיועד למשפטנים בשירות הציבורי, בעלי ניסיון של לפחות חמש שנים בשירות הציבורי, ולמשפטנים במגזר הפרטי שמעניקים שירותים ללקוחותיהם מול המגזר הציבורי. תכנית הלימודים ותכניה הותאמו לניסיון שנצבר על ידי המשתתפים בשירות הציבורי. התכנית במסלול זה תעניק למשפטנים מבט מעמיק וייחודי של המנהל הציבורי בישראל בשילוב זווית הראיה של הביקורת. היא משלבת היבטים תיאורטיים של המנהל הציבורי בישראל, של הביקורת הפנימית והציבורית עם עבודת ביקורת מעשית. בנוסף לתרומה בתחום המנהל הציבורי ולקידומם העתידי, מסלול התמחות זה יאפשר לסטודנטים בחירה במסלול ביקורת תוך שימוש בניסיון שצברו. מסיימי התוכנית במסלול התמחות זה יהוו בעתיד מאגר מועמדים ראוי להצטרפות למוסדות ביקורת בשירות הציבורי.

 

youTube icon      facebook icon