לוגו בית הספר למדעי המדינה

לוגו אוניברסיטת חיפה

ערעורים ופרסום ציונים

א. הציונים מתפרסמים בלוח המודעות של בית הספר ובפורטל. מחובת התלמיד לבדוק ציוניו סמוך למועד פרסומם.
ב. תלמיד רשאי לערער על ציונו תוך 10 ימים ממועד פרסומו. כל הערעורים הם בכתב ע"ג טופס מיוחד המיועד לכך.
ג. תלמיד המערער על הציון מודע לכך שהבחינה כולה תיבדק מחדש והציון הסופי עלול להיות נמוך מהמקורי.
ד. במידה שלא ניתן לבדוק את הערעור עד למועד הבא של הבחינה, תהיה ההתייחסות לציון כאילו לא תוקן. במקרה זה, אם ניגש התלמיד למועד הבא, ייחשב לזכותו הציון הגבוה מבין השניים.
ה. תלמיד המבקש לעיין במחברת הבחינה יהיה זכאי לכך רק אם קיבל ציון נכשל ובלבד שציונו מעל 41. כלל זה חל על כל מקצועות הלימוד פרט ל מבוא לממשל ופוליטיקה שבו הציון המזכה לצורך עיון במחברת הבחינה הינו 60 לפחות.
ו. הזכאים לעיין במחברת הבחינה יוכלו לעשות זאת במועד הערעורים בלבד כמצויין לעיל.
ז. תלמיד יכול לערער על ציונו בעבודה סמינריונית, אך באם נדחה ערעורו לא יוכל להגיש עבודה מתוקנת מכל סוג שהוא לצורך תיקון הציון.
ח. תוצאות הערעורים הן סופיות ומחייבות.
ט. תוצאות הערעורים יפורסמו על לוח המודעות, או ידווחו ע"י מזכירות החוג לתלמיד.

חדשות

nissim cohenד"ר ניסים כהן, ראש התכנית לתואר שני ללימודי מנהל ציבורי למנהלים מביה"ס למדעי המדינה, במאמר דעה שפורסם בדה מרקר: "לנציב שירות המדינה סמכות חשובה מאוד: אישורם של כלל המינויים הפוליטיים בשירות המדינה. פוטנציאלית, לבעל תפקיד זה כוח "למרר" את חייהם של פוליטיקאים. נתניהו בחר לא למנות לנציב שירות המדינה בעל תפקיד בכיר עם ניסיון רלוונטי, אלא אישה שכנראה מקורבת אליו".

 

doron navot"אם אנשים טובים לא ימונו לתפקידים ציבוריים, לא יעזרו הרפורמות השלטון הציבורי". ד"ר דורון נבות, מומחה לשחיתות פוליטית מביה"ס למדעי המדינה, בראיון ל"מה בוער" עם רזי ברקאי ובועז ביסמוט על שחיתות ברשויות המקומיות. מתחיל ב- 1:30:30.

 

אירועים

זרקור אקדמי

theory of war book coverספר חדש של ד"ר עופר ישראלי, מביה"ס למדעי המדינה, מציע תיאוריה מערכתית חדשנית על המערכת הבינ"ל, בהתבסס על 200 שנה של היסטוריה בין-לאומית, שאותה הוא מיישם באופן מקיף על מספר גדול של מקרי מבחן.. לקריאה נוספת לחצו כאן.

 

  cyber attackAre you mentally prepared for a cyber attack? מחקר שערכו פרופ' דפנה קנטי, פרופ' מייקל גרוס וד"ר ישראל ויסמל מנור מביה"ס למדעי המדינה, על ההשפעות הפסיכולוגיות של התקפות סייבר, התפרסם ב-Financial Times. לקריאה לחצו כאן.

 

 

youTube icon      facebook icon