לוגו בית הספר למדעי המדינה

לוגו אוניברסיטת חיפה

תכנית מחקרית במחלקה לממשל ורעיון מדיני

אודות התכנית
מטרת התכנית לתואר שני עם תזה במחלקה לממשל ומחשבה מדינית היא להכשיר חוקרים בתחומים הבאים: פוליטיקה וממשל, ממשל, ומחשבה מדינית. חוקרים אלה יוכלו להשתלב במסגרות מחקריות בארץ ובחו"ל ולתרום להבנת תחומי פוליטיקה וממשל ומחשבה מדינית באמצעות מחקר בהדרכת מורי המחלקה.
הלימודים לתואר שני במחלקה מכוונים להרחבת הידע בתחומים הבאים: ממשל, פוליטיקה השוואתית, מדיניות ישראלית, לימודים אזוריים, פילוסופיה פוליטית, וההיסטוריה של מחשבה מדינית. בהשוואה לתואר הראשון, הדגש בלימודי התואר השני הוא על הקניית כלים ללימוד עצמאי.
במסגרת הלימודים ניתן להתמחות בתחומים הבאים:
-פוליטיקה השוואתית
-מחשבה מדינית
- ממשל

למידע על מלגות לתלמידי התכנית המחקרית - לחצו כאן.

לצפייה במערכת קורסי הלימוד לשנת הלימודים תשע"ז - לחצו כאן.

תנאי קבלה

בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ שלמדו לימודי מדעי המדינה בלבד בציון ממוצע 80.

כמו כן יהיו מועמדים לקבלה בעלי תואר ראשון שלא למדו מדעי המדינה, או תחום מקביל בלימודי התואר הראשון, ועומדים בתנאים הבאים:
א. ציונם הממוצע בכל לימודי התואר הראשון היה 80 לפחות.
ב. למדו קורסי השלמה מתוך לימודי תואר ראשון, בהתאם להחלטת יועץ המ"א של המחלקה, והשיגו בהם ציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות.
קורסי ההשלמה הם: *מבוא לממשל ופוליטיקה, *מבוא למערכת פוליטית, *קורסים מתודולוגיים: סטטיסטיקה ושיטות מחקר או סמינריון מהמחלקה לממשל ורעיון מדיני.

היקף הלימודים
המסלול לתואר שני במחלקה לממשל ומחשבה מדינית, כולל שבעה קורסים (שלושה חובה וארבעה בחירה) וכתיבת עבודת תזה. בנוסף, תלמידי התוכנית יחוייבו להשתתף בסמינרים המחלקתיים שיתקיימו אחת לחודש בימי ה' בין השעות 14:15-15:45.

לרשימת קורסי הלימוד לשנה"ל תשע"ו לחצו כאן.

התיזה
לאחר איתור מנחה מתאים, שלב כתיבת התיזה עצמה יצבור תאוצה. ניתן להתחיל בתהליך כבר מהשנה הראשונה של המסלול, אולם סביר בהחלט להתחיל בשנה השנייה, ולהתמקד בכתיבה עצמה בשנה השלישית - לאחר השלמת שבעת הקורסים. יש להגיש הצעת מחקר ולקבל עליה אישור לכל המאוחר בתום השנה השנייה ללימודיכם. כתיבת עבודת התיזה והגשת העבודה עצמה תתבצע עד לתום השנה השלישית.
- בחירת נושא: על נושא המחקר המוצע לעבודה להיות קשור למדעי המדינה. מן הנושא הכללי, גוזר התלמיד שאלת מחקר, שעליה הוא מתכוון לענות במסגרת העבודה. התשובה לשאלת המחקר היא מסקנת העבודה. הדרך שבה מתכוון התלמיד לענות על השאלה היא שיטת המחקר.

- הנחיה: ההנחיה מתבצעת ע"י איש סגל בבית הספר בדרגת מרצה ומעלה. על התלמיד לפנות ביוזמתו לחברי סגל בתחום הנושא, ולבדוק מוכנות להנחיה. אם לא נמצא חבר סגל המוכן להנחות את התלמיד, יפנה התלמיד ליועץ המ"א הבית-ספרי. ניתן להתייעץ גם עם חברי סגל מחוץ לבית הספר ואף לבקשם, בתיאום עם המנחה מבית הספר למדעי המדינה, להצטרף להנחיה. מומלץ לסרוק את אתר בית הספר ולאתר מספר מרצים רלוונטיים. בשלב הבא, כדאי לפנות למנחים הפוטנציאליים בדואר אלקטרוני ולתאם פגישה. לאחר שכל המידע בידכם, והתרשמתם מהשיחות עם המנחים, כדאי לנסות לגבש החלטה כבר בסמסטר הראשון של השנה השלישית.

- מהלך: לאחר הסכמה עם המנחה על הנושא, שאלת המחקר והמתודה, יכתוב התלמיד הצעת מחקר, המתווה את הנושא והמתודה, ומציגה את תרומתה האפשרית של ההצעה לאור הספרות המחקרית הקיימת.

- הצעת המחקר: על התלמיד להגיש במהלך השנה השנייה של המסלול המואץ הצעת מחקר בשני עותקים. מזכירות בית הספר תשלח את הצעת המחקר לשיפוט פנימי או חיצוני לבית הספר. בהתאם להמלצות השופט יתקן התלמיד את ההצעה וישלח לשיפוט מחדש. כאשר ההצעה מאושרת, יוכל התלמיד להמשיך בעבודת המחקר בלימודי המ"א.

- הגשה ואישור: כתיבת העבודה מתבצעת על פי התנהלות המחקר, תשומות המנחה, והוראות העריכה של הרשות ללימודים מתקדמים הנמצאות באתר הרשות. לפני הגשת העבודה יש להציגה בפני הרשות ללימודים מתקדמים כדי לוודא תאימותה להוראות הרשות. עם סיום העבודה ובכפוף להמלצת המנחה, יגיש התלמיד את העבודה למזכירות בית הספר. משם תישלח העבודה לשיפוט חיצוני אצל שופט אחד, הזכאי לשמור על עילום שמו בפני התלמיד.

ציונה הסופי העבודה ייקבע כממוצע בין ציון השופט החיצוני וציון המנחה.

חדשות

nissim cohenד"ר ניסים כהן, ראש התכנית לתואר שני ללימודי מנהל ציבורי למנהלים מביה"ס למדעי המדינה, במאמר דעה שפורסם בדה מרקר: "לנציב שירות המדינה סמכות חשובה מאוד: אישורם של כלל המינויים הפוליטיים בשירות המדינה. פוטנציאלית, לבעל תפקיד זה כוח "למרר" את חייהם של פוליטיקאים. נתניהו בחר לא למנות לנציב שירות המדינה בעל תפקיד בכיר עם ניסיון רלוונטי, אלא אישה שכנראה מקורבת אליו".

 

doron navot"אם אנשים טובים לא ימונו לתפקידים ציבוריים, לא יעזרו הרפורמות השלטון הציבורי". ד"ר דורון נבות, מומחה לשחיתות פוליטית מביה"ס למדעי המדינה, בראיון ל"מה בוער" עם רזי ברקאי ובועז ביסמוט על שחיתות ברשויות המקומיות. מתחיל ב- 1:30:30.

 

אירועים

זרקור אקדמי

theory of war book coverספר חדש של ד"ר עופר ישראלי, מביה"ס למדעי המדינה, מציע תיאוריה מערכתית חדשנית על המערכת הבינ"ל, בהתבסס על 200 שנה של היסטוריה בין-לאומית, שאותה הוא מיישם באופן מקיף על מספר גדול של מקרי מבחן.. לקריאה נוספת לחצו כאן.

 

  cyber attackAre you mentally prepared for a cyber attack? מחקר שערכו פרופ' דפנה קנטי, פרופ' מייקל גרוס וד"ר ישראל ויסמל מנור מביה"ס למדעי המדינה, על ההשפעות הפסיכולוגיות של התקפות סייבר, התפרסם ב-Financial Times. לקריאה לחצו כאן.

 

 

youTube icon      facebook icon