לוגו בית הספר למדעי המדינה

לוגו אוניברסיטת חיפה

מסלול ישיר לדוקטורט

המסלול הישיר לדוקטורט בביה"ס למדעי המדינה מיועד לתלמידים מצטיינים בתואר הראשון או השני, שברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי התואר השלישי ושביה"ס רואה בהם מועמדים מבטיחים ללימודי תואר שלישי.

תנאי קבלה למסלול הישיר לדוקטורט:
א. בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, אשר השיגו בלימודי התואר הראשון בחוג או בשני החוגים בהם למדו ציון משוקלל של 93 לפחות.
ב. תלמידים אשר סיימו את השנה הראשונה ב- מ.א. בציון משוקלל של 90 לפחות.
ניתן להתקבל רק בראשית שנה אקדמית.

בקשת הקבלה המועמדות למסלול הישיר תוגש בכתב ליו"ר ועדת הדוקטורט בצירוף המסמכים הבאים:
א. תקציר קורות חיים (בעברית ובאנגלית).
ב. תעודת זכאות לתואר ראשון, כולל גיליונות ציונים.
ג. שתי המלצות של מרצים המעידות על כישורים מחקריים של המועמד/ת.
ד. הצהרת כוונות בעברית ובאנגלית (חתומה ע"י המנחה) שתכלול:
 - נושא העבודה.
 - מיפוי תמציתי של שדה המחקר הרלבנטי
- שאלת המחקר המרכזית.
- פירוט של המסגרות והכלים התיאורטיים הרלוונטיים שבהם יעשה המחקר
- שימוש ושל השערות המחקר הספציפיות שלו.
- שנים שלושה פרטי ביבליוגרפיה מרכזיים לנושא.
- הצגת שיטות המחקר שבהן ישתמש כדי להוכיח את השערותיו.
- הבהרה של פוטנציאל תרומותיו המושגיות והאמפיריות המשוערות של המחקר.
ה. מכתב מחבר סגל בביה"ס המאשר את הסכמתו להדריך את המועמד בנושא הנידון.

מבנה התוכנית
משך הזמן לסיום חובות המסלול הוא 5 שנים. התלמיד יידרש לשמוע קורסים מתכנית המ.א. של החוג במסלול א' בהיקף של 28 שש"ס לפחות. במסגרת היקף הלימודים הנ"ל על התלמיד יהיה לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ולקבל בכל אחת מהן ציון 90. התלמיד יידרש להגיש במהלך השנתיים הראשונות ללימודיו, אך לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודיו, את הצעת המחקר לוועדת הדוקטורט. ועדת הדוקטורט תוציא את הצעת המחקר לשיפוט חיצוני אחד לפחות. החלטת ועדת הדוקטורט לאשר את ההצעה, לדחותה או לדרוש שינויים ותיקונים בה, תתבסס על חוות דעת אלה. משקבעה ועדת הדוקטורט כי הצעת המחקר עומדת בקריטריונים הנדרשים, היא תמליץ בפני הרשות ללימודים מתקדמים על מעבר התלמיד לשלב מחקר ב'. משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים. עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור התלמיד למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב', במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט. משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא שנתיים. תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט  לעיל.
תלמיד שלא יעמוד בתנאים הללו, יעבור למסלול הרגיל בלימודי המוסמך ויידרש להשלים את כל החובות לקבלת התואר השני.

חדשות

avi ben zviפרופ' אבי בן צבי, ראש התוכנית ללימודי דיפלומטיה מבית הספר למדעי המדינה, בראיון לרשת ב': "ניתן היה לצפות, בחלוף שנה כמעט לכהונת טראמפ, למידה כלשהיא של שליטה עצמית או קור רוח במצבי משבר מצדו. שוב, הוא נגרר לפרובוקציה". בנוסף, כתב בטור דעה ב"ישראל היום": "ייתכן שטעותו החמורה ביותר של טראמפ הייתה להעסיק, כיועץ בכיר, את סטיב באנון בבית הלבן. התברר עד מהרה שאיש ריב ומדון זה הרעיל במידה רבה את סביבת העבודה הנשיאותית. ישפטו הקוראים וההיסטוריה את הדברים".

 

israel vismel manorד"ר ישראל ויסמל-מנור, מומחה לארה"ב ופוליטיקה אמריקאית מבית הספר למדעי המדינה, הרחיב על הנושא הנ"ל בראיון ליומן "הבוקר הזה" בכאן רשת ב': "מייקל וולף, מחבר הספר, הוא עיתונאי שבמשך שנים כתב על עולם התקשורת. הוא נחשב לאדם מוערך וכתיבתו היא לרוב עוקצנית ומרירה, אך יחד עם זאת לא תמיד מקפיד על הפרטים הקטנים". בנוסף, התראיין ל"מעריב" בעקבות מחאת הלבוש של המועמדים לטקס גלובוס הזהב ה-75, על רקע ההטרדות המיניות והמעשים המגונים בהוליווד. "לעתים הלבוש לא קשור ישירות למחאה, אלא מהווה דרך להעביר מסר", אמר.

אירועים

זרקור אקדמי

theory of war book coverספר חדש של ד"ר עופר ישראלי, מביה"ס למדעי המדינה, מציע תיאוריה מערכתית חדשנית על המערכת הבינ"ל, בהתבסס על 200 שנה של היסטוריה בין-לאומית, שאותה הוא מיישם באופן מקיף על מספר גדול של מקרי מבחן.. לקריאה נוספת לחצו כאן.

 

  cyber attackAre you mentally prepared for a cyber attack? מחקר שערכו פרופ' דפנה קנטי, פרופ' מייקל גרוס וד"ר ישראל ויסמל מנור מביה"ס למדעי המדינה, על ההשפעות הפסיכולוגיות של התקפות סייבר, התפרסם ב-Financial Times. לקריאה לחצו כאן.

 

 

youTube icon      facebook icon