לוגו בית הספר למדעי המדינה

לוגו אוניברסיטת חיפה

מסלול ישיר לדוקטורט

המסלול הישיר לדוקטורט בביה"ס למדעי המדינה מיועד לתלמידים מצטיינים בתואר הראשון או השני, שברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי התואר השלישי ושביה"ס רואה בהם מועמדים מבטיחים ללימודי תואר שלישי.

תנאי קבלה למסלול הישיר לדוקטורט:
א. בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, אשר השיגו בלימודי התואר הראשון בחוג או בשני החוגים בהם למדו ציון משוקלל של 93 לפחות.
ב. תלמידים אשר סיימו את השנה הראשונה ב- מ.א. בציון משוקלל של 90 לפחות.
ניתן להתקבל רק בראשית שנה אקדמית.

בקשת הקבלה המועמדות למסלול הישיר תוגש בכתב ליו"ר ועדת הדוקטורט בצירוף המסמכים הבאים:
א. תקציר קורות חיים (בעברית ובאנגלית).
ב. תעודת זכאות לתואר ראשון, כולל גיליונות ציונים.
ג. שתי המלצות של מרצים המעידות על כישורים מחקריים של המועמד/ת.
ד. הצהרת כוונות בעברית ובאנגלית (חתומה ע"י המנחה) שתכלול:
 - נושא העבודה.
 - מיפוי תמציתי של שדה המחקר הרלבנטי
- שאלת המחקר המרכזית.
- פירוט של המסגרות והכלים התיאורטיים הרלוונטיים שבהם יעשה המחקר
- שימוש ושל השערות המחקר הספציפיות שלו.
- שנים שלושה פרטי ביבליוגרפיה מרכזיים לנושא.
- הצגת שיטות המחקר שבהן ישתמש כדי להוכיח את השערותיו.
- הבהרה של פוטנציאל תרומותיו המושגיות והאמפיריות המשוערות של המחקר.
ה. מכתב מחבר סגל בביה"ס המאשר את הסכמתו להדריך את המועמד בנושא הנידון.

מבנה התוכנית
משך הזמן לסיום חובות המסלול הוא 5 שנים. התלמיד יידרש לשמוע קורסים מתכנית המ.א. של החוג במסלול א' בהיקף של 28 שש"ס לפחות. במסגרת היקף הלימודים הנ"ל על התלמיד יהיה לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ולקבל בכל אחת מהן ציון 90. התלמיד יידרש להגיש במהלך השנתיים הראשונות ללימודיו, אך לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודיו, את הצעת המחקר לוועדת הדוקטורט. ועדת הדוקטורט תוציא את הצעת המחקר לשיפוט חיצוני אחד לפחות. החלטת ועדת הדוקטורט לאשר את ההצעה, לדחותה או לדרוש שינויים ותיקונים בה, תתבסס על חוות דעת אלה. משקבעה ועדת הדוקטורט כי הצעת המחקר עומדת בקריטריונים הנדרשים, היא תמליץ בפני הרשות ללימודים מתקדמים על מעבר התלמיד לשלב מחקר ב'. משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים. עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור התלמיד למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב', במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט. משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא שנתיים. תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט  לעיל.
תלמיד שלא יעמוד בתנאים הללו, יעבור למסלול הרגיל בלימודי המוסמך ויידרש להשלים את כל החובות לקבלת התואר השני.

חדשות

keren levy ganani sniderברכות לד"ר קרן לוי גנני שניידר, על אישור עבודת הדוקטורט שלה בנושא "Attitudes Toward Asylum Seekers Within the Framework of Exposure to Political Violence", בהנחיית פרופ' דפנה קנטי, מהמחלקה לממשל ורעיון מדיני. מאחלים לקרן הצלחה רבה בהמשך הקריירה האקדמית.

 

doron navotד"ר דורון נבות, מומחה לשחיתות פוליטית ומרצה במחלקה ללימודי תואר שני בממשל ורעיון מדיני, בראיון ל"הארץ": מכת מדינה: מפת השחיתות בשלטון המקומי - השילוב בין סמכויות רחבות, תקציבים מוגבלים ופיתויים יצר מלכודת בה נפלו בשני העשורים האחרונים 54 ראשי רשויות שהסתבכו בפלילים. הנוסחה לפתרון תקועה בגלגלי הביורוקרטיה. לקריאה נוספת לחצו כאן.

 


 

אירועים

זרקור אקדמי

nissim cohenברכות לד"ר ניסים כהן, ראש התכנית ללימודי מוסמך למנהלים במנהל ומדיניות ציבורית, אשר ספרו "מבוא למינהל וניהול ציבורי" (נכתב בשיתוף שלמה מזרחי) ישמש כספר הלימוד העיקרי של התחום בשנים הבאות.

 

michael grossספר חדש בעריכתו של פרופ' מיכאל גרוס, ראש ביה"ס למדעי המדינה ומרצה במחלקה ליחסים בינלאומיים, בנושא: "Soft War: The Ethics of Unarmed Conflict". הספר עוסק בנושא שלא מרבים להתייחס אליו בתיאוריות על מלחמה צודקת - הנושא של השפעות המלחמה ה"רכה": מתקפות סייבר, חרם כלכלי, תעמולה ועוד. לעיון נוסף לחצו כאן.

 

 

 

 

 

youTube icon      facebook icon