לוגו בית הספר למדעי המדינה

לוגו אוניברסיטת חיפה

תואר ראשון במדעי המדינה - לימודי ערב

יועץ לימודי לימודי ערב: ד"ר דותן לשם

מרכזות לימודי ערב: גב' מאירה יורן, גב' לירון קרפל - ציון

לרשימת קורסי הלימוד לשנה"ל תשע"ח (אוקטובר 2017) - לחצו כאן

ניתן להתחיל לימודי תואר ראשון במדעי המדינה בסמסטר א' או בסמסטר ב'. להרשמה לחצו כאן.

ביה"ס למדעי המדינה מקיים מסגרת של לימודי ערב. תכנית הלימודים במסגרת זו נפרסת על פני ארבע שנים, ביום לימודים אחד בשבוע. תנאי הקבלה לביה"ס מותנים בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על-ידי ביה"ס. לימודי ערב בביה"ס למדעי המדינה מתקיימים במסלול הדו-חוגי בלבד. במסלול זה משלב התלמיד לימודים בביה"ס למדעי המדינה יחד עם לימודים בהיקף שווה בחוג נוסף, 60 נקודות זכות בכל אחד מהחוגים.

תנאי קבלה

הקבלה מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת ע"י ביה"ס. מידע מפורט ניתן למצוא תחת "מידע למועמדים".

תכנית הלימודים

בכל שנת לימודים ילמדו התלמידים שלושה סמסטרים על פי תכנית הלימודים הבאה:

שנה א':
1. מבוא לממשל ופוליטיקה (סמסטר א'): ש'+ת' - 5 נ'
2. כתיבה מדעית ושימושי מחשב (סמסטר א'): ש'+ת' -  1 נ'
3. מבוא למחשבה מדינית (סמסטר ב'): ש'+ת' - 5 נ'
4. מבוא ליחסים בינלאומיים (סמסטר קיץ): ש'+ת' - 5 נ'

שנה ב':
1. מבוא למנהל ציבורי(סמסטר א'): ש'+ת' -  5נ'
2. מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים (סמסטר ב'):  ש'+ת' -  5נ'
3. מבוא לשיטות מחקר והסקה סטטיסטית (סמסטר קיץ): ש'+ת' - 4נ'

שנה ג'
1. המערכת הפוליטית הישראלית (סמסטר א'): ש'+ת' - 5 נ'
2. שיעור מתקדם (סמסטר א'): ש' - 5 נ'
3. שיעור מתקדם(סמסטר ב'): ש' - 5 נ'

שנה ד'
1. שיעור מתקדם (סמסטר א'):  5 נ'
2. סמינריון (סמסטר ב'):  5 נ'
3. סמינריון (סמסטר קיץ): 5 נ'

מעבר משנה א' לשנה ב'
כדי לעבור לשנה ב' על התלמיד להשיג ציון סופי 60 לפחות בקורס 'מבוא לממשל ופוליטיקה', וכן להשיג ציון עובר של 51 בכל אחד משלושת המבואות האחרים של שנה א'. בכל שיעור מבוא יתבצע שיקלול של המטלה כולל המבחן המסכם. ציון מעבר במבחן מסכם היינו 51 לפחות.

מעבר משנה ב' לשנה ג'
תלמיד שלא עמד בדרישות הקורס: 'מבוא לסטטיסטיקה תיאורית והסקתית' , לא יורשה ללמוד את הקורס 'שיטות מחקר ועיבוד נתונים'. השתתפות בשיעורים מתקדמים מותנית בעמידה בתנאי המעבר משנה א' ל- ב'.

מעבר משנה ג' לשנה ד'
השתתפות בסמינריונים מותנית בעמידה בדרישות שנה ב' והשגת ציון 51 לפחות בקורסים בשנה זו, וכן השגת פטור באנגלית. בכדי לעמוד בדרישות הסמינריונים יהיה על התלמיד להשיג ציון 60 לפחות בכל אחד מהם.

חדשות

nissim cohenד"ר ניסים כהן, ראש התכנית לתואר שני ללימודי מנהל ציבורי למנהלים מביה"ס למדעי המדינה, במאמר דעה שפורסם בדה מרקר: "לנציב שירות המדינה סמכות חשובה מאוד: אישורם של כלל המינויים הפוליטיים בשירות המדינה. פוטנציאלית, לבעל תפקיד זה כוח "למרר" את חייהם של פוליטיקאים. נתניהו בחר לא למנות לנציב שירות המדינה בעל תפקיד בכיר עם ניסיון רלוונטי, אלא אישה שכנראה מקורבת אליו".

 

doron navot"אם אנשים טובים לא ימונו לתפקידים ציבוריים, לא יעזרו הרפורמות השלטון הציבורי". ד"ר דורון נבות, מומחה לשחיתות פוליטית מביה"ס למדעי המדינה, בראיון ל"מה בוער" עם רזי ברקאי ובועז ביסמוט על שחיתות ברשויות המקומיות. מתחיל ב- 1:30:30.

 

אירועים

זרקור אקדמי

theory of war book coverספר חדש של ד"ר עופר ישראלי, מביה"ס למדעי המדינה, מציע תיאוריה מערכתית חדשנית על המערכת הבינ"ל, בהתבסס על 200 שנה של היסטוריה בין-לאומית, שאותה הוא מיישם באופן מקיף על מספר גדול של מקרי מבחן.. לקריאה נוספת לחצו כאן.

 

  cyber attackAre you mentally prepared for a cyber attack? מחקר שערכו פרופ' דפנה קנטי, פרופ' מייקל גרוס וד"ר ישראל ויסמל מנור מביה"ס למדעי המדינה, על ההשפעות הפסיכולוגיות של התקפות סייבר, התפרסם ב-Financial Times. לקריאה לחצו כאן.

 

 

youTube icon      facebook icon