לוגו בית הספר למדעי המדינה

לוגו אוניברסיטת חיפה

תואר ראשון במדעי המדינה - לימודי ערב

יועץ לימודי לימודי ערב: ד"ר אנדרי עשת

מרכזות לימודי ערב: גב' מאירה יורן, גב' לירון קרפל - ציון

לרשימת קורסי הלימוד לשנה"ל תשע"ח (אוקטובר 2017) - לחצו כאן

ניתן להתחיל לימודי תואר ראשון במדעי המדינה בסמסטר א' או בסמסטר ב'. להרשמה לחצו כאן.

ביה"ס למדעי המדינה מקיים מסגרת של לימודי ערב. תכנית הלימודים במסגרת זו נפרסת על פני ארבע שנים, ביום לימודים אחד בשבוע. תנאי הקבלה לביה"ס מותנים בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על-ידי ביה"ס. לימודי ערב בביה"ס למדעי המדינה מתקיימים במסלול הדו-חוגי בלבד. במסלול זה משלב התלמיד לימודים בביה"ס למדעי המדינה יחד עם לימודים בהיקף שווה בחוג נוסף, 60 נקודות זכות בכל אחד מהחוגים.

תנאי קבלה

הקבלה מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת ע"י ביה"ס. מידע מפורט ניתן למצוא תחת "מידע למועמדים".

תכנית הלימודים

בכל שנת לימודים ילמדו התלמידים שלושה סמסטרים על פי תכנית הלימודים הבאה:

שנה א':
1. מבוא לממשל ופוליטיקה (סמסטר א'): ש'+ת' - 5 נ'
2. כתיבה מדעית ושימושי מחשב (סמסטר א'): ש'+ת' -  1 נ'
3. מבוא למחשבה מדינית (סמסטר ב'): ש'+ת' - 5 נ'
4. מבוא ליחסים בינלאומיים (סמסטר קיץ): ש'+ת' - 5 נ'

שנה ב':
1. מבוא למנהל ציבורי(סמסטר א'): ש'+ת' -  5נ'
2. מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים (סמסטר ב'):  ש'+ת' -  5נ'
3. מבוא לשיטות מחקר והסקה סטטיסטית (סמסטר קיץ): ש'+ת' - 4נ'

שנה ג'
1. המערכת הפוליטית הישראלית (סמסטר א'): ש'+ת' - 5 נ'
2. שיעור מתקדם (סמסטר א'): ש' - 5 נ'
3. שיעור מתקדם(סמסטר ב'): ש' - 5 נ'

שנה ד'
1. שיעור מתקדם (סמסטר א'):  5 נ'
2. סמינריון (סמסטר ב'):  5 נ'
3. סמינריון (סמסטר קיץ): 5 נ'

מעבר משנה א' לשנה ב'
כדי לעבור לשנה ב' על התלמיד להשיג ציון סופי 60 לפחות בקורס 'מבוא לממשל ופוליטיקה', וכן להשיג ציון עובר של 51 בכל אחד משלושת המבואות האחרים של שנה א'. בכל שיעור מבוא יתבצע שיקלול של המטלה כולל המבחן המסכם. ציון מעבר במבחן מסכם היינו 51 לפחות.

מעבר משנה ב' לשנה ג'
תלמיד שלא עמד בדרישות הקורס: 'מבוא לסטטיסטיקה תיאורית והסקתית' , לא יורשה ללמוד את הקורס 'שיטות מחקר ועיבוד נתונים'. השתתפות בשיעורים מתקדמים מותנית בעמידה בתנאי המעבר משנה א' ל- ב'.

מעבר משנה ג' לשנה ד'
השתתפות בסמינריונים מותנית בעמידה בדרישות שנה ב' והשגת ציון 51 לפחות בקורסים בשנה זו, וכן השגת פטור באנגלית. בכדי לעמוד בדרישות הסמינריונים יהיה על התלמיד להשיג ציון 60 לפחות בכל אחד מהם.

חדשות

asad ghanemהלשכה המרכזית הפלסטינית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים על מספר הפלסטינים בין הים לירדן ובעולם - 4.88 מיליון פלסטינים חיו בשטחים ב-2016: 2.97 מהם בגדה ו-1.91 ברצועה. פרופ' אסעד גאנם, מבית הספר למדעי המדינה, התראיין לכתבה שפורסמה בנושא בעיתון "הארץ" ואמר: "היהודים היו מיעוט ב-48', אבל על רקע התארגנות נכונה והיעדר התארגנות אצל הפלסטינים ובעולם הערבי בכלל הצליחה מדינת ישראל להתגבר על הערבים בכל צומת מרכזי".

 

"doron navotמערכת אכיפת החוק בישראל, ואת זה מעטים בישראל מבינים, היא מהחזקות בעולם, ובסופו של דבר, ההחלטות שתתקבלנה יהיו מושפעות מאיכות הראיות ולא מאיכויותיו הרטוריות של נתניהו", כתב ד"ר דורון נבות, מומחה לשחיתות פוליטית וראש התכנית ללימודי דמוקרטיה בבית הספר למדעי המדינה, בטור פרשנות שפורסם בעיתון "מעריב".

 

 

אירועים

זרקור אקדמי

מחקרם של ד"ר יניב רינגוורץ וד"ר כרמלה לוטמר, מביה"ס למדעי המדינה, הבודק האם כתבי עת אקדמיים מאפשרים לחוקרים השייכים לאוניברסיטה אליה שייך כתב העת לפרסם מאמרים באיכות נמוכה יותר (התשובה - כן...), התפרסם ב- harvard business review.

 hospitalהצעת מחקר של ד"ר גבי סייג וד"ר דנה ושדי מביה"ס למדעי המדינה, המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, בנושא הביקורת הפנימית בבתי חולים בישראל, זכתה במענק מחקר של 100 אלף ש"ח שניתן על ידי המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות הבריאות. בעקבות המחקר הוקם צוות מחקר שכולל את המבקרת הפנימית של משרד הבריאות, המבקר הפנימי הפורש של קופת חולים כללית ואת המבקרים הפנימיים בבתי חולים רמב"ם ופוריה.

 

aharon cohen book coverברכות לפרופ' אהרן כהן, על צאת ספרו

Counterproductive Work Behaviors - Understanding the Dark Side of Personalities in Organizational Life.

לפרטים נוספים לחצו כאן

 

 

 

 

youTube icon      facebook icon