לוגו בית הספר למדעי המדינה

לוגו אוניברסיטת חיפה

תואר ראשון במדעי המדינה - לימודי יום

לרשימת מערכת הלימודים לתואר ראשון במדעי המדינה לשנת תשע"ח (2017-2018) - לחצו כאן

*המערכת נתונה לשינויים. השינויים יתפרסמו באתר מדעי המדינה פעם בשבוע לערך, ובאופן שוטף בקטלוג הקורסים באתר האוניברסיטה.

יועץ לימודי תואר ראשון: ד"ר אנדרי עשת
מרכזת לימודי תואר ראשון: גב' נועה אברהם


מטרת לימודי תואר ראשון בביה"ס למדעי המדינה, היא להקנות לתלמידים ידע שיטתי על העולם המדיני, המבנים והמוסדות המרכיבים אותו, והתהליכים הפוליטיים הפועלים בו.

ניתן להתחיל תואר ראשון במדעי המדינה בסמסטר א' או בסמסטר ב'. להרשמה לחצו כאן.

תוכנית הלימודים
תוכנית לימודי תואר ראשון, עוסקת בחמשת התחומים הבאים:
א. ממשל: חקר משווה של מוסדות ותהליכים פוליטיים, ניתוח מערכות פוליטיות באזורי עולם שונים, התנהגות פוליטית (הצבעה, מחאה ואלימות, פסיכולוגיה פוליטית, מפלגות פוליטיות, קבוצות אינטרס ופוליטיקה ישראלית).
ב. מינהל ומדיניות ציבורית: תורת המינהל, ניהול משאבי אנוש, בירוקרטיה ופוליטיקה, קביעת מדיניות ציבורית, כלכלה פוליטית, מבנה מערכת המינהל בישראל, רפורמות במנהל ציבורי, שלטון מקומי, ביקורת ציבורית והתנהגות ארגונית.
ג. יחסים בינלאומיים ומדיניות חוץ: היסטוריה ותיאוריה של היחב"ל, קבלת החלטות ועיצוב מדיניות חוץ, בטחון לאומי ואסטרטגיה, דיפלומטיה ומשא ומתן, צדק בינ"ל ופתרון קונפליקטים, כלכלה פוליטית בינ"ל.
ד. מחשבה מדינית: יסודות הפילוסופיה הפוליטית, היסטוריה אינטלקטואלית, מוסר ופוליטיקה, תיאוריה דמוקרטית, מחשבה פוליטית יהודית וישראלית.
ה. הקניית שיטות וכלי מחקר: אנו רואים בהקניית שיטות וכלי מחקר משימה חשובה של תוכנית לימודי תואר ראשון. מטרתנו בהקניית השיטות וכלי המחקר לחנך לאוריינות מתודולוגית והכנת תשתית הידע ללימודים מתקדמים. במסגרת תוכנית זו אנו מלמדים את בסטודנטים של לימודי תואר ראשון קורסים בכתיבה וקריאה מדעית ושיטות מחקר (שנה ב'), סטטיסטיקה (שנה ב') וכן סמינר מחקר לסטודנטים מצטיינים.

תנאי קבלה
למסלול דו חוגי ולימודי ערב הקבלה מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת ע"י ביה"ס. מידע מפורט ניתן למצוא תחת "מידע למועמדים".

למסלול חד חוגי – החל מהשנה השנייה בלבד, לתלמידים שהשיגו ממוצע של 82 לפחות בכל שיעורי מבוא של שנה א' וציון 80 לפחות בקורס "מבוא לממשל ופוליטיקה", עמדו בתנאי המעבר משנה א' לשנה ב' בחוג השני, וקבלתם אושרה ע"י יועץ תואר ראשון של ביה"ס.

מבנה הלימודים

הלימודים כוללים ארבעה סוגי קורסים:
א. 7 קורסי מבוא הניתנים במתכונת של 6 שש"ס (4 שעות שיעור ושעתיים תרגיל).חובות קורסי המבוא הן כתיבת תרגילים ועמידה בבחינות.
ב. 3 שיעורים מתקדמים במתכונת של 4 שש"ס. חובות השיעור נקבעות ע"י המורה.
ג. 2 סמינריונים, במתכונת של 4 שש"ס. חובות הסמינריון כוללות כתיבת עבודה סמינריונית ו/או כל חובה אחרת שתוטל ע"י המורה.

במסלול דו חוגי קיימת תכנית לימודים של תואר בשנתיים, ותכנית לימודים של תואר בשלוש שנים:

תואר בשלוש שנים - בשנה הראשונה נלמדים ארבעת המבואות מהדיסציפלינות הבאות: ממשל ופוליטיקה, מינהל ומדיניות ציבורית, יחסים בינלאומיים ומחשבה מדינית, ויסודות מחקר וכתיבה אקדמית.בשנה השנייה נלמדים קורסים מתודולוגיים, מבוא למערכת פוליטית ישראלית, ושיעור מתקדם לבחירה. בשנה השלישית, נלמדים שלושה שיעורים מתקדמים לבחירה ושני סמינריונים לבחירה.

במסלול החד חוגי – הלימודים כוללים 74 נקודות מביה"ס למדעי המדינה. מלבד קורסי החובה המפורטים במסלול הדו חוגי, ילמדו תלמידי מסלול זה 5 שיעורים מתקדמים לבחירה ו-3 סמינריונים. כמו כן, ילמדו 46 נקודות מקורסים אקדמיים מחוץ לביה"ס ובלבד שיכללו לפחות סמינריון אחד בדרג 3.

תואר בשנתיים - בשנה הראשונה נלמדים שבעת המבואות. בשנה השנייה, נלמדים שלושה שיעורים מתקדמים לבחירה ושני סמינריונים לבחירה. לפרטים נוספים על מלגות במסלול הלימודים הדו שנתי לחצו כאן.

קורסי לימוד יחודיים

במהלך שנה ב' או ג' ניתן להתמיין לקורס "מודל האו"ם". מהו מודל האו"ם? תכנית לימודים מיוחדת המדמה את פעילות האו"ם, מוסדותיו וגופים בינלאומיים שונים, כאשר הסטודנטים מייצגים את המדינות החברות באו"ם ובו בעת יוזמים פתרונות לבעיות בינלאומיות בהתבסס על עקרונות הדיפלומטיה והמשפט. הפעילות כוללת: שיעורים מקצועיים, סימולציות, ימי עיון במוסדות בינלאומיים וכנסים ארציים ובינלאומיים.

מדובר בחוויה אשר סטודנט יכול לפתח בה כישורי עמידה בפני קהל, יכולות רטוריות, מתודות מחקריות, ניהול משא ומתן, יצירת קואליציות ושיתופי פעולה והכי חשוב – התוכנית מעניקה את הכלים לפתח את יכולת הביטוי באנגלית הן בכתב והן בעל פה.

התכנית מיועדת לאלו אשר מעוניינים בקריירה בתחום הפוליטי או הדיפלומטי, או אלו ששואפים להרחיב את האופקים שלהם בהיבטים בינלאומיים ולאומיים גם יחד. מדובר באחת החוויות הכי עוצמתיות שסטודנט יכול לחוות במהלך התואר, אשר נותנת את האפשרות לצאת מחוץ לקופסה ולחוות את התואר מעבר לנקודות הזכות של תכנית הלימודים. למידע ופרטים נוספים, חפשו Haifa University Model United Nations בפייסבוק.

פרקטיקום - מסלול התמחות במוסדות וארגונים ציבוריים וחברתיים. התכנית מאפשרת לקחת חלק בתהליכים מגוונים המתקיימים במוסדות וארגונים שונים, ועל ידי כך להרחיב את הידע היישומי, לפתח מיומנויות וכלי חשיבה שנלמדים בקורס המלווה לתכנית, ולהכיר אפשרויות השתלבות בעולם העבודה בסוף הלימודים. הקורס הינו בהיקף של 4 שעות שבועיות התמחות, המלווה בקורס אוניברסיטאי שיתקיים פעם בשבועיים. הקורס + ההתמחות נחשבים כשיעור מתקדם בשווי 5 נ"ז במדעי המדינה. יתרונות: ניסיון תעסוקתי רלוונטי + סדנאות הכנה לעולם העבודה בקורס המלווה (שיווק עצמי וכו') + ליווי של פסיכולוגית תעסוקתית וסדנאות הכנה לעבודה.

דרך הרוח

על כל תלמידי התואר הראשון (במסלול דו-חוגי ובמסלול חד-חוגי) ללמוד לפחות קורס אחד בן 4 נ"ז, או שני קורסים בני 2 נ"ז, במסגרת לימודי "דרך הרוח" בפקולטה למדעי הרוח. הרישום לקורסים יתבצע תחת אחת מתכניות הלימודים של התלמיד וציוניהם ישוקללו בציון הסופי. את הקורסים ניתן יהיה ללמוד באחת משנות הלימוד לתואר וסיומם בהצלחה הינו תנאי לקבלת תואר בוגר. לפרטים על "דרך הרוח" כנסו לאתר התוכנית.

חדשות

yaniv reingvartzמתוך 100 איחודי רשויות שאושרו לפני כ-15 שנים, רק 11 בוצעו בפועל. ד"ר יניב ריינגוורץ, מומחה לחקר השלטון המקומי מהמחלקה למנהל ומדיניות ציבורית בבית הספר למדעי המדינה, התראיין לכתבה בנושא בעיתון "גלובס": "בעולם אנחנו רואים המון איחודים. ביפן הייתה רפורמה גדולה שהורידה את מספר הרשויות בכמה מאות. יש ויכוחים לגבי עד כמה זה כדאי ולמי זה כדאי. לכן, במחקר משנת 2013 אנחנו ממליצים באיזה מצב ליישם את זה".

 

aharon cohen new"מבחינת אוהדי הפועל באר שבע, ההצלחה של הקבוצה בשנים האחרונות והפיכתה לגורם קבוע בצמרת, היא הוכחה שאפשר לנצח את המרכז. שאפשר להיות טובים יותר מתל אביב", כך עולה ממחקר חדש של פרופ' אהרון כהן מהמחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, ביה"ס למדעי המדינה. לפירוט על ממצאי המחקר לחצו כאן.

 


אירועים

זרקור אקדמי

theory of war book coverספר חדש של ד"ר עופר ישראלי, מביה"ס למדעי המדינה, מציע תיאוריה מערכתית חדשנית על המערכת הבינ"ל, בהתבסס על 200 שנה של היסטוריה בין-לאומית, שאותה הוא מיישם באופן מקיף על מספר גדול של מקרי מבחן.. לקריאה נוספת לחצו כאן.

 

  cyber attackAre you mentally prepared for a cyber attack? מחקר שערכו פרופ' דפנה קנטי, פרופ' מייקל גרוס וד"ר ישראל ויסמל מנור מביה"ס למדעי המדינה, על ההשפעות הפסיכולוגיות של התקפות סייבר, התפרסם ב-Financial Times. לקריאה לחצו כאן.

 

 

youTube icon      facebook icon